You, the petitioner
Petitie landtong foto leve de landtong

Behoud natuur, recreatie en beleving op de Landtong van Rozenburg

1,245 signatures

Voor de aanleg van de Europoort is 1300 hectare natuur vernietigd. Met de aanleg van Maasvlakte 2, heeft Rotterdam met de Rijksoverheid afgesproken dat een groene Landtong compensatie is ter verbetering van onze leefomgeving. Wil Rotterdam ons deze 60 hectare compensatienatuur nu toch ontnemen?

Petition

We

Bezorgde omwonenden en Landtong-liefhebbers die zo blij waren dat de Landtong groen zou blijven,

 

observe

  • dat groene energie niet ten koste mag gaan van natuur;

  • dat windenergie op deze plek tot een onevenredig groot habitatverlies voor vogels, vleermuizen en insecten zal leiden;

  • dat habitatverlies tot biodiversiteitsverlies zal leiden;

  • dat biodiversiteit minstens zo belangrijk is als klimaat;

  • dat er geen draagvlak is voor windenergie op deze plek omdat wij dit natuurgebied heel hard nodig hebben te midden van de drukke haven en industrie.

 

and request

  • Gemeente Rotterdam om de afspraken die middels de Planologische Kernbeslissing PMR gemaakt zijn met het Rijk, na te leven;

  • en geen vergunning te verlenen voor de uitbreiding van het windpark in het natuurlijke deel van de Landtong, omdat verstoring van flora & fauna en verstoring van woongenot, rust-, recreatie- en natuurbeleving in deze 60 hectare niet gecompenseerd kán worden. Er is simpelweg geen plek om nogmaals te compenseren.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Rotterdam 
Petition desk:
Closing date:
2022-05-09 
Lead petitioner:
Rien Vreugdenhil 
Organisation:
Deze petitie wordt ondersteund door Stichting Leve de Landtong en Ruitervereniging Rozenburg 
Website:

History

Signatures